कर्मचारी विवरण

नाम पद शाखा ईमेल फोन नं
खगेन्द्र प्रसाद मैनाली प्रमुख प्रशासकिय अधिकृत ९८४१४१७६०३
गम्बिर राई ना.सु प्रशासन gambirilameli2012@gmail.com 9849667547
रत्न प्रसाद चौलागाई सह-लेखापाल लेखा शाखा ९८५२८५०६००
नइन्द्र बहादुर बस्नेत खरिदार प्रशासन ९८६२८०९६६०
आकाश निरौला इन्जिनियर प्राबिधिक शाखा niraulaakash123@gmail.com ९८६२३०४९८२
केन्द्र खनाल सूचना तथा संचार प्रविधि अधिकृत Information Technology ito.sotangrmun@gmail.com 9844638548
लक्ष्मण नाछिरिङ कम्प्युटर अपरेटर Information Technology 9862848800
धर्मराज चनारा सव इन्जिनियर प्राबिधिक शाखा dharmrajchanara@yahoo.com 9844853320
चन्द्रीमाया कटुवाल सहायक कर्मचारी ९८६२८३३७१५
आस बहादुर बस्नेत सहायक कर्मचारी ९७४३०२२३४३
हर्क बहादुर बस्नेत कार्यालय सहयोगी ९८४३८८२७१०
रत्न कुबिर राई खानेपानी सहायक टेक्निसियन ९८६२८४८२३०
रमेश गौतम कार्यालय सहयोगी ९८६२८५६४००