FAQs Complain Problems

मृत्यु दर्ता

सेवा प्रकार:

लाग्ने समय: 
३० मिनेट
जिम्मेवार अधिकारी: 
स्थानीय पन्जिकाधिकारी (वडा सचिब)
सेवा दिने कार्यालय: 
वडा कार्यालयहरु
सेवा शुल्क: 
१००
आवश्यक कागजातहरु: 

मृतकको नागरिकता प्रमाणपत्रको प्रतिलिपि, सूचकको नागरिकताको प्रमाणपत्रको प्रतिलिपि, विदेशी भएमा सूचक र मृतकको राहदानी, प्रवेशाज्ञा तथा निज त्यस वडामा बसोवास गरिरहेको प्रमाण

प्रक्रिया: 

आवश्यक कागजातहरु संलग्न गरी वडा कार्यालयबाट मृत्यु दर्ताको सूचक फारम लिइ भरेर पेश गर्ने ।

नमुना फाराम तथा अन्य: