FAQs Complain Problems

८०/८१

आवश्यक समन्वय/सहजीकरण गरिदिने सम्बन्धमा !!!

संगठन तथा व्यवस्थापन सर्वेक्षण गर्नको लागि प्राबिधिक तथा आर्थिक प्रस्ताव पेश गर्ने सम्बन्धि सूचना ।

सोताङ गाउँपालिकाको मातहतमा कार्यरत कर्मचारी, शिक्षक ,स्वास्थ्यकर्मी ज्युहरुले आगामी २०८१ वैशाख २ गते देखि लागु हुने गरि तपशिलमा उल्लेखित आचार संहिता अनिवार्य रुपमा पालना गर्नुपर्ने निर्देशानार्थ जारि गरिएको सुचना ।