FAQs Complain Problems

बजेट तथा कार्यक्रम

शिर्षक आर्थिक वर्ष मिति दस्तावेज

सोताङ गाउँपालिका आ.वा.२०८०/८१ को हिउँदे गाउँसभा बाट पारित भएका बजेट तथा कार्यक्रम ( नयाँ योजना तथा संसोधित योजनाहरु)

८०/८१ 03/31/2024 - 15:41 PDF icon hiude adhibesan sotang.PDF

सोताङ गाउँपालिकाको आर्थिक वर्ष २०८०।०८१ को बजेट तथा कार्यक्रम।

८०/८१ 06/27/2023 - 12:19 PDF icon सोताङ गाउँपालिकाको आर्थिक वर्ष २०८०।०८१ को बजेट तथा कार्यक्रम।.pdf

सोताङ गाउँपालिकाको आर्थिक वर्ष ०७९।०८० को बजेट तथा कार्यक्रम।

७९-८० 08/02/2022 - 12:31 PDF icon Budget07980.pdf

आर्थिक बर्ष २०७८।७९ को पारित नीति तथा कार्यक्रम सहितको बजेट

०७८/७९ 07/14/2021 - 14:30 PDF icon आर्थिक बर्ष २०७८।७९ को पारित नीति तथा कार्यक्रम सहितको बजेट.pdf

सोताङ गाउँपालिकाको आर्थिक वर्ष ०७७।०७८ को बजेट तथा कार्यक्रम

७७/७८ 07/29/2020 - 17:03 PDF icon आ‍‍‌ व २०७७।०७८ को बजेट तथा कार्यक्रम

सोताङ गाउपालिका बार्षिक बिकास कार्यक्रम २०७५–०७६

७५/७६ 07/31/2018 - 22:47 PDF icon सोताङ गाउपालिका बार्षिक बिकास कार्यक्रम २०७५–०७६.pdf

सोताङ गाउँपालिकाको आ.व. २०७५-०७६ को वजेट तथा कार्यक्रम बक्तव्य

७५/७६ 07/31/2018 - 22:20 PDF icon सोताङ गाउँपालिकाको आ.व. २०७५-०७६ को वजेट तथा कार्यक्रम बक्तव्य.pdf

सोताङ गाउँपालिकाको पशु तर्फ २०७४।७५

७४/७५ 07/01/2018 - 17:45 PDF icon सोताङ गाउँपालिकाको पशु तर्फ २०७४।७५.pdf

सोताङ गाउँपालिकाको कृषि तर्फ २०७४।७५

७४/७५ 07/01/2018 - 17:44 PDF icon सोताङ गाउँपालिकाको कृषि तर्फ २०७४।७५.pdf

सोताङ गाउँपालिकाको आर्थिक वर्ष २०७५-०७६ को नीति तथा कार्यक्रम

७५/७६ 07/01/2018 - 16:39 PDF icon सोताङ गाउँपालिकाको आर्थिक वर्ष २०७५-०७६ को नीति तथा कार्यक्रम.pdf

Pages