FAQs Complain Problems

ऐन, कानुन तथा निर्देशिका

शिर्षक आर्थिक वर्ष मिति दस्तावेज
सोताङ गाउँपालिकाको कर्मचारीहरुको तह वृद्दि गर्ने सम्बन्धमा व्यवस्था गर्न जारी गरिएको कार्यविधी,२०८० ७९-८० 07/14/2023 - 11:42 PDF icon सोताङ गाउँपालिकाको कर्मचारीहरुको तह वृद्दि गर्न जारी गरिएको कार्यविधी,२०८०.pdf
सोताङ गाउँपालिकाको गाउँ शिक्षा ऐन-२०७९ ७९-८० 05/03/2023 - 19:50 PDF icon सोताङ गाउँपालिकाको गाउँ शिक्षा ऐन-२०७९.pdf
बजेट २०७९।८० ७९-८० 08/02/2022 - 12:24 PDF icon Budget07980.pdf
बजेट २०७९।८० ७९-८० 08/02/2022 - 12:23 PDF icon Budget07980.pdf
सोताङ गाउँपालिकाको घर नक्सा पास सम्बन्धी कार्याविधि,२०७८ ७७/७८ 12/01/2021 - 21:22 PDF icon नया घर नक्सा पास - Final.pdf
लैङ्गिक हिंसा निवारण कोष (सञ्चालन) कार्यविधि, २०७८ ७७/७८ 06/08/2021 - 12:25 PDF icon लैङ्गिक हिंसा निवारण कोष (सञ्चालन) कार्यविधि, २०७८.pdf
ऊर्जा बिकास उप-समिति गठन तथा सञ्चालन कार्यविधी, २०७८ ७७/७८ 05/24/2021 - 12:13 PDF icon ऊर्जा बिकास उप-समिति गठन तथा सञ्चालन कार्यविधी, २०७८.pdf
स्थानीय राजपत्र- २०७८।१।८ ७७/७८ 05/04/2021 - 16:57 PDF icon स्थानीय राजपत्र- २०७८।१।८.pdf
साेताङ गाउँपालिकाको आ‍‍‍ व ०७७।०७८ को नीती तथा कार्यक्रम ७७/७८ 07/29/2020 - 17:10 PDF icon नीति तथा कार्यक्रम ०७७।०७८.pdf
सोताङ गाउँपालिकाको आ व ०७७।०७८ को आर्थिक ऐन ७७/७८ 07/29/2020 - 17:07 PDF icon सोताङ गाउँपालिकाको आर्थिक ऐन २०७७-०७८.pdf

Pages