FAQs Complain Problems

सिफारिस, चिठीपत्र

सेवा प्रकार:

लाग्ने समय: 
३० मिनेट
जिम्मेवार अधिकारी: 
सोताङ गाउँपालिकाको कार्यालय तथा वडा कार्यालयका कर्मचारीहरु
सेवा दिने कार्यालय: 
सोताङ गाउँपालिका तथा वडा कार्यालयहरु
सेवा शुल्क: 
गाउँकार्यपालिकाको निर्णयानुसार
आवश्यक कागजातहरु: 

निबेदन पत्र

प्रक्रिया: 

सम्बन्धित सिफारिसको लागि निवेदन पत्र लिएर आउने