FAQs Complain Problems

ऐन, कानुन तथा निर्देशिका

शिर्षक आर्थिक वर्ष मिति दस्तावेज
सोताङ गाउँ पालिकाको बिनियोजन ‌ऐन २०७५-७६ ७५/७६ 07/31/2018 - 22:18 PDF icon सोताङ गाउँ पालिकाको बिनियोजन ‌ऐन २०७५-७६.pdf
सोताङ गाउँ पालिकाको आर्थिक ऐन २०७५ ७५/७६ 07/31/2018 - 22:16 PDF icon सोताङ गाउँ पालिकाको आर्थिक ऐन २०७५ .pdf
सोताङ गाउँपालिकाको स्थानीय तहको उपभोक्ता समिति गठन, परिचालन तथा व्यवस्थापन सम्बन्धि कार्यविधि २०७५ ७४/७५ 07/01/2018 - 17:33 PDF icon स्थानीय तहको उपभोक्ता समिति गठन, परिचालन तथा व्यवस्थापन सम्बन्धि कार्यविधि २०७५.pdf
स्थानीय तहको सरकारबाट गरिने बजार अनुगमन प्रस्तावना २०७५ ७४/७५ 07/01/2018 - 17:32 PDF icon स्थानीय तहको सरकारबाट गरिने बजार अनुगमन प्रस्तावना २०७५.pdf
स्थानीय उर्जा विकास सम्बन्धी निर्देशिका, २०७५ ७४/७५ 07/01/2018 - 17:28 PDF icon स्थानीय उर्जा विकास सम्बन्धी निर्देशिका, २०७५.pdf
सोताङ गाउँपालिकाको सोताङ समपुरक कोष ऐन २०७५ ७४/७५ 07/01/2018 - 17:26 PDF icon सोताङ गाउँपालिकाको सोताङ समपुरक कोष ऐन २०७५.pdf
सोताङ गाउँपालिकाको एकीकृत सम्पत्ति कर व्यवस्थापन कार्यविधि २०७५ ७४/७५ 07/01/2018 - 17:25 PDF icon सोताङ गाउँपालिकाको एकीकृत सम्पत्ति कर व्यवस्थापन कार्यविधि २०७५.pdf
सोताङ गाउँपालिकाको विपद-व्यवस्थापन तथा कोष व्यवस्थापन कार्यविधि २०७५ ७४/७५ 07/01/2018 - 17:23 PDF icon सोताङ गाउँपालिकाको विपद-व्यवस्थापन तथा कोष व्यवस्थापन कार्यविधि २०७५.pdf
सोताङ गाउँपालिकाको मर्मत स‌भार कोष संचालन तथा व्यवस्थापन २०७५ ७४/७५ 07/01/2018 - 17:21 PDF icon सोताङ गाउँपालिकाको मर्मत स‌भार कोष संचालन तथा व्यवस्थापन २०७५.pdf
सोताङ गाउँपालिकाको कर तथा गैर कर उठाउने सम्बन्धि व्यवस्थापन गर्न बनेको कानुन २०७५ ७४/७५ 07/01/2018 - 17:21 PDF icon सोताङ गाउँपालिकाको कर तथा गैर कर उठाउने सम्बन्धि व्यवस्थापन गर्न बनेको कानुन २०७५.pdf

Pages