FAQs Complain Problems

ऐन, कानुन तथा निर्देशिका

शिर्षक आर्थिक वर्ष मिति दस्तावेज
सोताङ गाउँपालिका कार्यसम्पादन नियमावली २०७५ ७४/७५ 07/01/2018 - 17:20 PDF icon सोताङ गाउँपालिका कार्यसम्पादन नियमावली २०७५.pdf
घ वर्गको निर्माण व्यवसायी इजाजतपत्र सम्बन्धी कार्यविधि २०७५ ७४/७५ 07/01/2018 - 17:19 PDF icon घ वर्गको निर्माण व्यवसायी इजाजतपत्र सम्बन्धी कार्यविधि २०७५.pdf
गाउँ कार्यपालिका कार्य विभाजन नियमावली २०७५ ७४/७५ 07/01/2018 - 17:18 PDF icon गाउँ कार्यपालिका कार्य विभाजन नियमावली २०७५.pdf
सोताङ गाउँपालिकाको सहकारी ऐन २०७४ ७४/७५ 07/01/2018 - 16:23 PDF icon सोताङ गाउँपालिकाको सहकारी ऐन २०७४.pdf
सोताङ गाउँपालिकाको एफ. एम. रेडियो संचालन ऐन २०७४ ७४/७५ 07/01/2018 - 16:19 PDF icon सोताङ गाउँपालिकाको एफ. एम. रेडियो संचालन ऐन २०७४.pdf
सोताङ गाउँपालिकाको आर्थिक कार्यविधि नियमित तथा व्यवस्थित गर्न बनेको कानून, २०७४ ७४/७५ 07/01/2018 - 16:15 PDF icon सोताङ गाउँपालिकाको आर्थिक कार्यविधि नियमित तथा व्यवस्थित गर्न बनेको कानून, २०७४.pdf
सोताङ गाउँपालिकाको अन्तरिम शिक्षा ऐन २०७४ ७४/७५ 07/01/2018 - 16:10 PDF icon सोताङ गाउँपालिकाको अन्तरिम शिक्षा ऐन २०७४.pdf
साोताङ गाउँ कार्यपालिकाको निर्णय वा आदेश र अधिकारपत्रको प्रमाणीकरण (कार्यविधि) नियमावली, २०७४ ७४/७५ 09/14/2017 - 06:46 PDF icon साोताङ गापाको निर्णय ,आदेश र अधिकारपत्रको प्रमाणीकरण (कार्यविधि) नियमावली, २०७४.pdf
सोताङ गाउपालिका बैठक संचालन कार्यविधि ७४/७५ 09/14/2017 - 06:44 PDF icon सोताई गाउपालिका बैठक संचालन कार्यविधि.pdf
सोताङ गाउपालिकाको आर्थिक ऐन २०७४ ७४/७५ 09/14/2017 - 06:43 PDF icon सोताङ गाउँपालिकाको आर्थिक ऐन.pdf

Pages