FAQs Complain Problems

पन्चकन्या कालिका देवी, सोताङ

Read More

सोताङ गाउँपालिकाको देबिथान डाँडावाट कैद गरिएको दृश्य

Read More

दुधकोशी नदीमा सवारी साधन आवागमनको लागि बिच्छ्याइएको अस्थाई हुम पाइपहरु

Read More

सोताङ गाउँपालिकाको छोटो परिचय

नेपाल एकात्मक तथा केन्द्रिकृत शासन व्यवस्थाबाट संघीय लोकतान्त्रिक गणतान्त्रिक मुलुकको रुपमा रुपान्तरित भएको छ । संघीय व्यवस्था अनुसार नेपालमा ७ प्रदेश र ७५३ स्थानीय तहको गठन भएको छ, जसमा सोलुखुम्बु जिल्लामा ८ स्थानीय तहको गठन भएको छ । जसमा १ नगरपालिका र ७ गाउँपालिका रहेका छन् । सोताङ गाउँपालिका सगरमाथा अञ्चलको सोलुखुम्बु जिल्लामा अवस्थित छ । १०३ वर्ग कि.मी.को मध्यम क्षेत्रफलमा फैलिएको यो गाउँपालिकाको जनसंख्या १०८९१ रहेको छ । वि.सं.

जन प्रतिनिधि

अध्यक्ष
९८५२८३००५०
उपाध्यक्ष
९८६२८२०६००

पदाधिकारी

प्रमुख प्रशासकिय अधिकृत
९८५२८२८७००
स्वास्थ्य प्रमुख
९८६२८०९८९४
सूचना तथा संचार प्रविधि अधिकृत
९८४२२४०४८१
लेखा प्रमुख
९८५२८५०६००
अन्तरिक लेखा परिक्षक
९८६०२४३६६५
योजना प्रमुख
९८४२२८६८०३

सेवाहरु

सेवा प्रकारः- घटना दर्ता
सेवा समयः- प्रक्रिया मिलाइ आएको खण्डमा सोही दिन
जिम्मेवार अधिकारीः- स्थानीय पन्जिकधिकारी (वडा सचिब)
सेवा दिने कार्यालयः- वडा कार्यालयहरु
सेवा शुल्कः- १००
आवश्यक कागजातहरुः-

सूचकको नागरिकताको प्रमाणपत्रको प्रतिलिपि, अदालतबाट सम्बन्ध विच्छेद भएको फैसलाको प्रतिलिपि

सेवा प्रकारः- घटना दर्ता
सेवा समयः- ३० मिनेट
जिम्मेवार अधिकारीः- स्थानीय पन्जिकधिकारी (वडा सचिब)
सेवा दिने कार्यालयः- वडा कार्यालयहरु
सेवा शुल्कः- १००
आवश्यक कागजातहरुः-

सूचकको नागरिकता प्रमाणपत्रको प्रतिलिपि, बसाइँसराईको लागत हस्तान्तरण फारमको सक्कल प्रति

सेवा प्रकारः- घटना दर्ता
सेवा समयः- ३० मिनेट
जिम्मेवार अधिकारीः- स्थानीय पन्जिकधिकारी (वडा सचिब)
सेवा दिने कार्यालयः- वडा कार्यालयहरु
सेवा शुल्कः- १००
आवश्यक कागजातहरुः-

बाबु वा आमाको नागरिकताको प्रतिलिपि । स्वास्थ्य संस्था, अस्पतालमा जन्म भएको भए उक्त संस्थाबाट जारी जन्म प्रतिवेदन । घरमा जन्म भएको भए पछिल्लो पटक खोप दिएको प्रमाण । अस्पताल वा खोपको प्रमाण नभए जन्म दर्ता गर्नु पर्ने व्यक्ति स्वयंलाई उपस्थित गराउने वा सम्बन्धित वडाबाट जन्म दर्ता गर्नु पर्ने व्यक्तिको जन्म प्रमाणित गरेको कागज । भारतीय भएमा भारतिय भनी पहिचान खुल्ने प्रमाण । बाबु वेपत्ता वा ठेगाना थाहा नभएको भए सो सम्बन्धमा प्रहरीको पत्र ।

सेवा प्रकारः- दर्ता तथा चलानी
सेवा समयः- ३० मिनेट
जिम्मेवार अधिकारीः- सोताङ गाउँपालिकाको कार्यालय तथा वडा कार्यालयका कर्मचारीहरु
सेवा दिने कार्यालयः- सोताङ गाउँपालिका तथा वडा कार्यालयहरु
सेवा शुल्कः- गाउँकार्यपालिकाको निर्णयानुसार
आवश्यक कागजातहरुः-

निबेदन पत्र

सेवा प्रकारः- घटना दर्ता
सेवा समयः- ३० मिनेट
जिम्मेवार अधिकारीः- स्थानीय पन्जिकधिकारी (वडा सचिब)
सेवा दिने कार्यालयः- वडा कार्यालयहरु
सेवा शुल्कः- १००
आवश्यक कागजातहरुः-

दुलाहा दुलहीको नागरिकताको प्रमाणपत्रको प्रतिलिपि, कुनै एक जना विदेशमा भएमा विदेश स्थीत नेपाली राजदुतावासबाट प्रमाणित अधिकृत वारेसनामा, दुलाहा वा दुलही नभएमा अदालतबाट भएको नाता कायमको कागज, दुवै जनाको हालै खिचेको अटो साइजको २/२ प्रति फोटो

सेवा प्रकारः- घटना दर्ता
सेवा समयः- ३० मिनेट
जिम्मेवार अधिकारीः- स्थानीय पन्जिकाधिकारी (वडा सचिब)
सेवा दिने कार्यालयः- वडा कार्यालयहरु
सेवा शुल्कः- १००
आवश्यक कागजातहरुः-

मृतकको नागरिकता प्रमाणपत्रको प्रतिलिपि, सूचकको नागरिकताको प्रमाणपत्रको प्रतिलिपि, विदेशी भएमा सूचक र मृतकको राहदानी, प्रवेशाज्ञा तथा निज त्यस वडामा बसोवास गरिरहेको प्रमाण

जानकारी